TECAMID - PA6 -PA66 - PA12 (Ensinger - Đức)

TECAMID - PA6 -PA66 - PA12 (Ensinger - Đức)

● Mã sản phẩm: NT-847512

● Phí vận chuyển : Tính phí khi thanh toán

● Tình trạng : Đang bán

Nhựa TECAMID Polyamides (PA) là  một loại polyme bán tinh thể, có tính chất cơ học rất tốt, chịu mài mòn và tính trượt tốt.

Hiện tại, Ensinger cung cấp 4 loại Polyamides khác nhau: TECAMID 6 (PA6), TECAMID 66 (PA66), TECAMID 12 (PA12), TECAST & TECARIM