Tấm nhựa Mica

Tấm nhựa Mica

- Mica được dùng nhiều trong ngành quảng cáo

- Nó có những ưu điểm: màu sắc đa dạng, bề mặt trong suốt

- Mica có nhiều màu khác nhau: trong suốt, trắng sữa, đỏ,...

- Mica cũng đa dạng về độ dày, thường dùng để làm biển quảng cáo

Nhân viên tư vấn