Tấm Pallet gạch không nung

Tấm Pallet gạch không nung

Tấm Pallet gạch không nung được sử dụng để đỡ hàng, trong vận chuyển hàng hóa đi các nơi khác nhau, đặc biệt là trong sản xuất gạch không nung. Chúng tôi cung cấp nhiều loại Pallet như sau:

- Tấm Pallet PVC

- Tấm Pallet Composite

- Tấm Pallet gỗ

- Tấm Pallet tre

Nhân viên tư vấn